Logo Award Finanse
Start img_center Służebność przesyłu
Odszkodowania Kontakt
Windykacja empty


mieli Państwo wypadek jako kierowca, pasażer, pieszy lub rowerzysta,
członek Państwa rodziny zmarł wskutek wypadku,
popełniono błąd w sztuce lekarskiej,
nie otrzymali Państwo odszkodowania,
wypłacono Państwu za małe odszkodowanie w stosunku do doznanych obrażeń,

nie posiadają Państwo środków finansowych na dalsze leczenie i rehabilitację,
nie zgadzają się Państwo z wyceną Towarzystwa Ubezpieczeniowego w zakresie szkody rzeczowej lub majątkowej,
czują się Państwo pokrzywdzeni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasza. firma.. zajmuje. się. profesjonalną. pomocą. osobom. poszkodowanym. w wypadkach komunikacyjnych oraz osobom dotkniętym innymi zdarzeniami losowymi, jak również i ich rodzinom. Procesem likwidacji szkód zajmuje się zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem. Nasze działania wspiera merytorycznie Kancelaria Radców Prawnych Kowalski, Popławski i Wspólnicy s.c. – prowadząca kilkaset procesów odszkodowawczych. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić Państwu fachową pomoc prawną zarówno na etapie polubownej likwidacji szkody, jak i postpowania sądowego.

Dzięki   pomocy   naszej   firmy   uzyskają   Państwo   profesjonalne   doradztwo w zakresie:
- analizy sprawy,
- zgromadzenia niezbędnej dokumentacji,
- oszacowania wysokości szkody,
- zgłoszenia szkody,
- monitorowania procesu likwidacji szkody,
- dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

Pomagamy Państwu w uzyskaniu odszkodowań z tytułu szkód osobowych, rzeczowych i majątkowych. Zapewniamy darmową wycenę szkody przez licencjonowanego rzeczoznawcę i jako jedna z nielicznych firm kupujemy prawa do odszkodowań z tytułu szkód rzeczowych. Poszkodowanym, których pojazdy zostały uszkodzone w wyniku kolizji, zapewniamy  szybkie i bezproblemowe wypożyczenie auta zastępczego.

Jeżeli doznaliście Państwo szkody rzeczowej, podmiot odpowiedzialny zobowiązany jest pokryć koszty holowania i parkowania uszkodzonego pojazdu, wynajęcia auta zastępczego i sporządzenia opinii niezależnego rzeczoznawcy.

W przypadku szkód osobowych przysługuje Państwu prawo do żądania:
- zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, cierpienia fizyczne i psychiczne oraz stratę moralną,
- zwrotu... kosztów... leczenia... na... podstawie.. oryginałów.. rachunków,. faktur i paragonów,
- zwrotu kosztów dojazdu na leczenie,
- zwrotu kosztów koniecznej zmiany kwalifikacji zawodowych,
- zwrotu utraconych dochodów,
- renty wyrównawczej z tytułu utraconego dochodu,
- renty z tytułu zwiększonych potrzeb.

W przypadku utraty bliskiej osoby mają Państwo prawo żądać:
- zwrotu kosztów pogrzebu, w tym nagrobka, usług pogrzebowych, odzieży żałobnej, wieńców, stypy itp.
- odszkodowania z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej,
- zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, stratę moralną,
- renty alimentacyjnej.

Ponadto  uprawnieni  jesteście Państwo do żądania zwrotu utraconych korzyści w związku z czasową niemożliwością korzystania z auta w prowadzonej działalności gospodarczej oraz żądania zwrotu utraty wartości handlowej pojazdu w związku z jego uszkodzeniem.

Zapraszamy do współpracy!

AWARD FINANSE Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 17/3,
59-220 Legnica

NIP 691-249-80-27
REGON 021879020
KRS 0000420126

 
Copyright 2013 © Award Finanse Sp. z o.o.   projekt: fotostyle