Logo Award Finanse
Start img_center
odszkodowania Kontakt
windykacja empty


 

Jeżeli na Państwa działce zlokalizowane jest urządzenie przesyłowe w postaci słupów energetycznych i linii średniego lub wysokiego napięcia, gazociągów przesyłowych, magistrali wodnych, ciepłociągów itp. – czas uregulować ich stan prawny. Przysługuje Państwu  prawo do żądania odszkodowania od właścicieli w/w urządzeń.

Przedsiębiorcy. przesyłowi. uchylają. się. od. uregulowania. statusu. prawnego. swoich. urządzeń. a. tym. samym korzystają z nieruchomości nie posiadając do tego tytułu prawnego, mimo że  instytucja ustanowienia służebności przesyłu pojawiła się w polskim prawie już w 2008 roku.

Nasza firma istnieje po to, aby pomóc Państwu odzyskać sprawiedliwe odszkodowanie. Naszym zadaniem jest przeprowadzenie działań prowadzących do uregulowania stanu prawnego w zakresie służebności przesyłu, tj. doprowadzenie do.. wyznaczenia.  pasa... gruntu,.. z.. którego.. ma.  prawo. korzystać. właściciel,. urządzenia. przesyłowego z równoczesną zapłatą na Państwa rzecz należnego wynagrodzenia.

Dzięki temu, że współpracujemy z Kancelarią Radców Prawnych Kowalski, Popławski i Wspólnicy s.c. jesteśmy w stanie zapewnić Państwu fachową pomoc prawną, zarówno podczas postępowania polubownego, jak i na drodze sądowej.

Polski system prawny przewiduje  dwa  rodzaje świadczeń, których mogą Państwo dochodzić. Są to:
- wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z gruntu
- odszkodowanie za utratę wartości nieruchomości.

Wynagrodzenie. za. bezumowne. korzystanie. z. gruntu. dotyczy. tego. samego. gruntu, za. który przysługuje wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności przesyłu. Roszczenie to ulega przedawnieniu z upływem lat dziesięciu, tzn. właściciel nieruchomości może ubiegać się o nie tylko za okres ostatnich dziesięciu lat. W przypadku gdy są Państwo właścicielami tylko. rok. czasu, wynagrodzenie. obliczone. jest. za. ten. rok. Wynagrodzenie. za. bezumowne. korzystanie z gruntu określane. jest. na.  podstawie. wielkości.  powierzchni.  zajętego. gruntu  oraz stawek rynkowych za dzierżawę nieruchomości o takim samym przeznaczeniu i położeniu, przy dodaniu do tego okresu, przez który jesteście Państwo właścicielami nieruchomości.

Kolejnym roszczeniem jest odszkodowanie za utratę wartości handlowej nieruchomości. Odszkodowanie to przysługuje Klientowi, którego nieruchomość poprzez umiejscowienie na niej urządzenia przesyłowego utraciła swoje przeznaczenie określone w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, np.: nie może pełnić funkcji działki budowlanej. Roszczenie  to  przysługuje   Klientom,  których  teren  nie  został objęty roszczeniem z tytułu służebności przesyłu, a także za bezumowne korzystanie z gruntu.

Zapraszamy do współpracy!

AWARD FINANSE Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 17/3,
59-220 Legnica

NIP 691-249-80-27
REGON 021879020
KRS 0000420126

 
Copyright 2013 © Award Finanse Sp. z o.o.   projekt: fotostyle