Logo Award Finanse
Start img_center Służebność przesyłu
odszkodowania Kontakt
empty
brak opłat wstępnych,
wynagrodzenie zależne od efektów naszej pracy,
gwarancja, iż działania podejmowane przez nas są zawsze zgodne z prawem,
ochrona   powierzonych   nam   danych osobowych i poufnych informacji.
Czujesz się pokrzywdzony?


 

Jeśli w Państwa firmie pojawiły się problemy z niezapłaconymi fakturami, nie na na co czekać… To już najwyższy czas, aby zgłosić się do Naszej firmy! Tak naprawdę każdy dzień przybliża Państwa do sytuacji w której Wasze pieniądze nie będą mogły być odzyskane. Zgłoście się do „AWARD FINANSE” Sp. z o.o., a odzyskamy należności za Was.

Obsługa prawna i dochodzenie roszczeń finansowych w imieniu Klientów stanowi jedno z głównych zadań Naszej firmy. Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie windykacji należności. Nasze działania w głównej mierze obejmują etap postępowania przedsądowego, w którym to prowadzimy negocjacje z Państwa dłużnikami, jak również podejmujemy inne działania operacyjne, które mają na celu zgromadzenie kompleksowych informacji
na temat majątku dłużników.Przejęcie oraz prowadzenie windykacji należności Nasza firma podejmuje na podstawie umowy,  która wyręcza Państwa z bezpośredniego angażowania się w proces windykacji.W przypadku  braku  możliwości polubownego odzyskania wierzytelności po uzgodnieniu z Państwem, sprawę kierujemy na drogę postępowania sądowego.

Strategia prowadzonych przez Nas działań windykacyjnych związana jest z:
- przyjęciem sprawy oraz rejestracją w systemie,
- zgromadzeniem informacji o dłużniku,
- bezpośrednim kontakcie z dłużnikiem,
- negocjacjami,
- restrukturyzacją zadłużenia,
- spłatą zadłużenia w ratach na podstawie zawartego porozumienia
z dłużnikiem,
- przeprowadzeniem postępowania sądowego,
- przeprowadzeniem postepowania egzekucyjnego.

Nasza firma  bezpośrednio współpracuje  z Kancelarią Radców Prawnych Kowalski, Popławski i Wspólnicy s.c. specjalizującą się w sądowym dochodzeniu wierzytelności i odszkodowań.

Zapraszamy do współpracy!

   
AWARD FINANSE Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 17/3,
59-220 Legnica

NIP 691-249-80-27
REGON 021879020
KRS 0000420126

 
Copyright 2013 © Award Finanse Sp. z o.o.   projekt: fotostyle